O FIRMIE

Tradycje i doświadczenia HPR -u sięgają początku lat 60 - tych, kiedy to powstało krakowskie Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe. Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Zakład Remontów Mechanicznych Sp. z o.o. w Krakowie jest spółką powstałą w 1992 roku w wyniku przekształcenia Wydziału Remontów Mechanicznych zgodnie z programem restrukturyzacji i prywatyzacji Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego w Krakowie. Od 1996 wchodzi w skład Grupy Kapitałowej HPR w Krakowie.
Zakład posiada zaplecze techniczne i technologiczne, specjalistyczny sprzęt techniczny, wysoko kwalifikowaną załogę posiadającą wszelkie uprawnienia spawalnicze oraz dozór techniczny posiadający wszelkie niezbędne uprawnienia odbiorowe.
W ramach współpracy z innymi spółkami zrzeszonymi w holdingu Hutniczych Przedsiębiorstw Remontowych w Krakowie, Spółka może wykonywać również zadania kompleksowo w systemie generalnego wykonawstwa w innych branżach, zapewniając pełną obsługę projektową w zakresie organizacji robót i technologii. W zależności od potrzeb istnieje możliwość wykonania prac na jedną, dwie lub trzy zmiany. Załoga spółki realizująca roboty inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe urządzeń przemysłowych, hutniczych oraz kotłów, instalacji i innych urządzeń energetycznych, posiada odpowiednie uprawnienia energetyczne.
Do wykonawstwa robót spawalniczych posiada uprawnienia UDT w zakresie metod spawania: gazową, łukową elektrodą otuloną, w osłonie gazów obojętnych (MIG i TIG), w osłonie gazów aktywnych (MAG) dla stali węglowych i stopowych. Roboty spawalnicze wykonywane są kompleksowo wraz z ich odbiorami podlegającymi UDT.
Spółka posiada urządzenia, sprzęt i osprzęt w zakresie niezbędnym do wykonywania robót specjalistycznych.
HPR ZRM wykonuje prace budowlano-montażowe w zakresie budowy, modernizacji i remontów w następujących branżach:

  • montażowej konstrukcji i maszyn
  • energetycznej instalacji i urządzeń
  • hydrotechnicznej
  • elektrycznej i AKP
  • wykonawstwa konstrukcji stalowej
  • ogólnobudowlanej

antykorozyjnej.