REALIZACJE

 1. Budowa pieca pokrocznegoArcelorMittal Poland o/Kraków.
 2. Remont kapitalny WP-5 w ArcelorMittal Poland o/Kraków:
  - Przygotowanie do spustu „wilka”
  - Remont Hali Namiarowej
  - Remont Odpylnika
  - Remont Nagrzewnicy
 3. Remont i modernizacja Stopni Wodnych: Dąbie, Dwory, Kościuszko, Łączany, Przewóz, Smolice.
 4. Wykonanie, dostawa i montaż suwnicy bramowej Q10t, wykonanie toru dla wciągnika w sztolni – Zbiornik Wodny „Świnna Poręba”.
 5. Remont wywrotnic wagonowych w ArcelorMittal Poland o/Kraków.
 6. Remonty średnie i kapitalne oraz modernizacje pieców łukowych w Hucie Łaziska.
 7. Modernizacja linii cynkowania ogniowego VZA-1 w ArcelorMittalEisenhüttenstadt GmbH.
 8. Montaż elementów Stacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.
 9. Program Modernizacji Pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów.
 10. Rozbudowa instalacji odzysku odpadów cynkowych w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie.
 11. Przebudowa i modernizacja zewnętrznej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do 17 budynków.
 12. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej pieca wapiennego nr 6 w Zakładzie Produkcyjnym SODA MĄTWY w Inowrocławiu.
 13. Montaż systemu odzysku ciepła z kanału spalinowego turbozespołu gazowego UTG2500EXP.
 14. Wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych i elementów ciągów technologicznych Odpylni PE wraz z transportem pneumatycznym z OPE na Wydział Ołowiu – Huta Miedzie Głogów.
 15. Naprawa urządzeń transportowych PSK w ArcelorMittalPolnad o/Kraków.
 16. Rozbiórka wyłączonych z ruchu obiektów oczyszczalni gazu koksowniczego wraz
  z koniecznymi przekładkami i zabezpieczeniami w zakładzie Koksownia ArcelorMittal Poland o/Kraków.
 17. Budowa ekranów akustycznych oraz przebudowa zewnętrznych ścian istniejącej nośnicy rudy na terenie Kafar Złomu w ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza.
 18. Awaryjna naprawa pierścienia nośnego KT3 w Zakładzie Stalownia ArcelorMittal Poland o/Kraków.
 19. Wymiana szyn podsuwnicowych w nawach BWG w ArcelorMittal Poland o/Kraków.
 20. Remont mechanizmu obrotu Konwektora Tlenowego nr 3 w ArcelorMittal Poland o/Kraków.
 21. Prace montażowe kotła w Vasteras – Szwecja.
 22. Budowa kotła w Sztokholmie – Szwecja.
 23. Wykonanie i wymiana wanny pieca oraz remont kanałów odciągu spalin w Istebné – Słowacja.
 24. Prace montażowe Elektrofiltrów w LKAB Svappavaara – Szwecja.
 25. Montaż konstrukcji kotła i elektrofiltru w Wuppertal – Niemcy.