• slider-1.jpg
 • slider-2.jpg
 • slider-3.jpg
 • slider-4.jpg
 • slider-5.jpg
 • slider-6.jpg

O FIRMIE

Tradycje i doświadczenia HPR -u sięgają początku lat 60 - tych, kiedy to powstało krakowskie Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe. Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Zakład Remontów Mechanicznych Sp. z o.o. w Krakowie jest spółką powstałą w 1992 roku w wyniku przekształcenia Wydziału Remontów Mechanicznych zgodnie z programem restrukturyzacji i prywatyzacji Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego w Krakowie. Od 1996 wchodzi w skład Grupy Kapitałowej HPR w Krakowie.
Zakład posiada zaplecze techniczne i technologiczne, specjalistyczny sprzęt techniczny, wysoko kwalifikowaną załogę posiadającą wszelkie uprawnienia spawalnicze oraz dozór techniczny posiadający wszelkie niezbędne uprawnienia odbiorowe.
W ramach współpracy z innymi spółkami zrzeszonymi w holdingu Hutniczych Przedsiębiorstw Remontowych w Krakowie, Spółka może wykonywać również zadania kompleksowo w systemie generalnego wykonawstwa w innych branżach, zapewniając pełną obsługę projektową w zakresie organizacji robót i technologii. W zależności od potrzeb istnieje możliwość wykonania prac na jedną, dwie lub trzy zmiany. Załoga spółki realizująca roboty inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe urządzeń przemysłowych, hutniczych oraz kotłów, instalacji i innych urządzeń energetycznych, posiada odpowiednie uprawnienia energetyczne.
Do wykonawstwa robót spawalniczych posiada uprawnienia UDT w zakresie metod spawania: gazową, łukową elektrodą otuloną, w osłonie gazów obojętnych (MIG i TIG), w osłonie gazów aktywnych (MAG) dla stali węglowych i stopowych. Roboty spawalnicze wykonywane są kompleksowo wraz z ich odbiorami podlegającymi UDT.
Spółka posiada urządzenia, sprzęt i osprzęt w zakresie niezbędnym do wykonywania robót specjalistycznych.
HPR ZRM wykonuje prace budowlano-montażowe w zakresie budowy, modernizacji i remontów w następujących branżach:

 • montażowej konstrukcji i maszyn
 • energetycznej instalacji i urządzeń
 • hydrotechnicznej
 • elektrycznej i AKP
 • wykonawstwa konstrukcji stalowej
 • ogólnobudowlanej

antykorozyjnej.

STRUKTURA ZAŁOGI

Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe – Zakład Remontów Mechanicznych Sp. z o.o. zatrudnia średnio 80 pracowników, w tym:

 • ZARZĄD – 2 osoby
 • BIURO ZARZĄDU – 2 osoby
 • DOZÓR – 6 osób
 • GRUPA ROBOTNICZA – 70 osoby
  - Mechanik remontowy – 15 osób
  - Monter konstrukcji stalowych – 20 osób
  - Spawacz gazowy i elektryczny – 15 osób
  - Elektromonter – 10 osób
  - Kierowca/Operator – 5 osób

GRUPA POMOCNICZA – 5 osoby.

REALIZACJE

 1. Budowa pieca pokrocznegoArcelorMittal Poland o/Kraków.
 2. Remont kapitalny WP-5 w ArcelorMittal Poland o/Kraków:
  - Przygotowanie do spustu „wilka”
  - Remont Hali Namiarowej
  - Remont Odpylnika
  - Remont Nagrzewnicy
 3. Remont i modernizacja Stopni Wodnych: Dąbie, Dwory, Kościuszko, Łączany, Przewóz, Smolice.
 4. Wykonanie, dostawa i montaż suwnicy bramowej Q10t, wykonanie toru dla wciągnika w sztolni – Zbiornik Wodny „Świnna Poręba”.
 5. Remont wywrotnic wagonowych w ArcelorMittal Poland o/Kraków.
 6. Remonty średnie i kapitalne oraz modernizacje pieców łukowych w Hucie Łaziska.
 7. Modernizacja linii cynkowania ogniowego VZA-1 w ArcelorMittalEisenhüttenstadt GmbH.
 8. Montaż elementów Stacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.
 9. Program Modernizacji Pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów.
 10. Rozbudowa instalacji odzysku odpadów cynkowych w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie.
 11. Przebudowa i modernizacja zewnętrznej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do 17 budynków.
 12. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej pieca wapiennego nr 6 w Zakładzie Produkcyjnym SODA MĄTWY w Inowrocławiu.
 13. Montaż systemu odzysku ciepła z kanału spalinowego turbozespołu gazowego UTG2500EXP.
 14. Wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych i elementów ciągów technologicznych Odpylni PE wraz z transportem pneumatycznym z OPE na Wydział Ołowiu – Huta Miedzie Głogów.
 15. Naprawa urządzeń transportowych PSK w ArcelorMittalPolnad o/Kraków.
 16. Rozbiórka wyłączonych z ruchu obiektów oczyszczalni gazu koksowniczego wraz
  z koniecznymi przekładkami i zabezpieczeniami w zakładzie Koksownia ArcelorMittal Poland o/Kraków.
 17. Budowa ekranów akustycznych oraz przebudowa zewnętrznych ścian istniejącej nośnicy rudy na terenie Kafar Złomu w ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza.
 18. Awaryjna naprawa pierścienia nośnego KT3 w Zakładzie Stalownia ArcelorMittal Poland o/Kraków.
 19. Wymiana szyn podsuwnicowych w nawach BWG w ArcelorMittal Poland o/Kraków.
 20. Remont mechanizmu obrotu Konwektora Tlenowego nr 3 w ArcelorMittal Poland o/Kraków.
 21. Prace montażowe kotła w Vasteras – Szwecja.
 22. Budowa kotła w Sztokholmie – Szwecja.
 23. Wykonanie i wymiana wanny pieca oraz remont kanałów odciągu spalin w Istebné – Słowacja.
 24. Prace montażowe Elektrofiltrów w LKAB Svappavaara – Szwecja.
 25. Montaż konstrukcji kotła i elektrofiltru w Wuppertal – Niemcy.